Om irsk dans

Irsk solo dans eller irsk dans er individuell dans som består av danser med myke sko, såkalte softshoes eller ghillies, og danser med spesielle steppesko, såkalte hardshoes. I tillegg danses gruppedanser med faste figurer, kalt ceili-danser. Irsk solo dans er først og fremst en konkurransedans som i de senere år har erobret stadig nye tilhengere gjennom de mange showene med irsk dans.

jig

er den eldste dansen i irsk solo dans og går i 6/8 takt. Tellingen går 1-2-3-4-5-6. Jig danses både som softshoe dans, singel light jig eller double light jig, eller som hardshoe dans, heavy jig.

reel

er en livlig og energisk dans i 4/4 takt. Tellingen går 1-2-3-4. Reel danses i konkurranser som softshoe, men i showene er dette en populær rytme å danse hardshoe til.

slipjig

er en flytende, grasiøs dans i 9/8 takt. Tellingen går 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Denne dansen danses bare i softshoe, og tradisjonelt bare av jenter.

hornpipe

er en svært rytmisk dans i 2/4 eller 4/4 takt. Tellingen går 1-2-3-4. Hornpipe danses bare i hardshoe, og rytmen er langsommere enn reelen, men med flere dansetrinn per taktslag slik at tempoet likevel er høyt.

ceili

er tradisjonelle gruppedanser i jig eller reel-takt, der en danser formasjoner med turer og figurer ved bruk av basistrinn i softshoe. Antall deltakere varierer fra dans til dans, fra 2 stykker og oppover. Dansene har fast koreografi, og 30 av dansene er skrevet ned i boken ” An rince fiornne” utgitt av den irske dansekommisjonen. Egne koreograferte gruppedanser basert på grunntrinn kalles for Figure dances.

set dances

er hardshoe-danser som danses til bestemte melodier og går i jig eller hornpipe-rytme. Noen av set-dansene kalles tradisjonelle set danser og har helt faste trinn, f.eks. St Patricks Day eller Blackbird. Andre melodier må man lage trinnene til selv, de kalles da moderne set danser, f.eks. HurlingBoys og The Hunt.