Timeplan

Timeplan semestekurs høst 2024

Oppstartsdato vil bli oppdatert fortløpende. Må avente pga oppussing av dansestudio.

NB! Mindre justering av priser kan forekomme ila sommeren

MANDAGER, INSTRUKTØR ÅSE KRISTINE- oppstart august/September
 • Kl 1730-18.30: Primary 1 – for deg som kan basisdansene. 15 uker/ 2500 kr.
 • Kl 18.30-19.30: Teknikk – åpent nivå. 15 uker/ 2500 kr.
 • Kl 19.30-20.30: Litt øvet – for deg som har danset minst ett semester. 15 uker/ 2500 kr.
 • Kl 20.30-21.15: Nybegynner ungdom/voksne – for deg som aldri har danset før. 7 u/900 kr. Gratis prøvetime. Les mer. .
ONSDAGER, INSTRUKTØR CECILIE – Oppstart august/September
 • Kl 18.05-19.05: Ceili Team – Fra primary nivå, obligatorisk oppmøte. Vi øver til konkurranse og oppvisning. 15 uker/ 3000 kr. (*Pris er inklusiv 3 timer Ronan Workshop, à kr 500,- 15-17 februar**) Timen er ikke åpen for drop-in
 • Kl 19.05-20.05: Primary 2/intermediat- For deg som har danset 2-3 år og mer. 15 uker/ 2500 kr.
 • Kl 20.05-20.50: Sean-nós – Tradisjonell irsk stepp. Åpent nivå. 15 uker/ 1800 kr.
TORSDAGER, INSTRUKTØR ÅSE KRISTINE – august/September
 • Kl 17.00-17.55: Kids class – nybegynner til øvet nivå, fra 6-13 år. 12 uker/ 1200 kr. Les mer.
 • Kl 18.00-19.30: Intermediate/advanced – Du må beherske hardshoes og softshoe godt. Høy grad av selvstendighet i trinninnlæring er forventet. 14 uker/ 3800 kr. (*Pris er inklusiv 4,5 timer Ronan Workshop, à *kr 800,- 15-17 februar**). Timen er kun åpen for drop-in etter avtale
 • Kl 19.30-20.30: Showklasse – Fra primary til øvet nivå. 15 uker/ 2500 kr.

Ingen undervisning på røde dager. Høstferie uke 40.

Les mer om rabatter, kurspakke, drop-in timer, privattimer, betaling og mer

Du får 20% rabatt på kurs 2, 3 osv.

Max pris/ Fullpakke kr 7000,- (*eksklusiv andel for Ronan workshop) da kan du danse så mye du vil på alle semesterkurs som er åpne for drop-in! Fullepakke inkluderer rabatter på privattimer (685,-) utvalgte workshops, samt Åpent Gulv.

Du kan ta igjen tapte timer på andre semesterkurs i inneværende semester, snakk med din timelærer om hvordan det kan gjøres for deg. (Gjelder ikke nybegynner og barneklassen).

Kurspriser inkluderer organiserte aktiviteter som St.Patrick’s day, Pub-take over og Pop-up dansing i byen.

Påmelding er bindene for hele kursrekken, med mindre annet er avtalt. Ved behov for “studentrabatt“/ tilpasset pris, ta kontakt! Vi finner en løsning sammen 🙂

Drop- in:

45/60 min kr 200/250,-

90 min kr 350,-

Barneklassen kr 150,-

Privattimer for danseelever: fra kr 800,- Ta kontant med din danselærer for å avtale tid. (For eksterne se Undervisning: “Enkelttimer/privattimer”)

Kurs og timer faktureres etter kursstart. Betaling kan deles opp om ønskelig

Information in English

TIMETABLE & semester information:
Irish dance classes fall 2024. Start dates will be updated during the summer.

NB! Fees might be adjusted.


MONDAY, TEACHER ÅSE KRISTINE- Starting August/September.
• Kl 1730-18.30: Primary 1 – for dancers who has mastered 2-3 soft shoe dances and at least 1 hardshoe dance, or has comparable Irish dance experience. 15 weeks/ 2500 kr.
• Kl 18.30-19.30: Technique – all levels. 15 weeks/ 2500 kr.
• Kl 19.30-20.30: Beginner level – for dancers who have danced 1+ semesters. 15 weeks / 2500 kr.
• Kl 20.30-21.15: Beginner introduction – no dance experience needed. 7 weeks /900 kr. Try out your first class for free!


WEDNESDAY, TEACHER CECILIE – Starting August/September
• Kl 18.05-19.05: Ceili Team – From primary level, regular attendance is expected. We work towards competitions and shows. 15 weeks / 3000 kr. (ink *Ronan Workshop 15-7th of February, à kr 500,-) Ceili team is not open for drop-in
• Kl 19.05-20.05: Primary2/ intermediat – For dancers with minimum 2-3 years’ experience. 15 weeks / 2500 kr.
• Kl 20.05-20.50: Sean Nos – Traditional Irish step. All levels. 15 weeks / 1800 kr.


THURSDAY, TEACHER ÅSE KRISTINE – Starting August/September
• Kl 17.00-17.55: Kids class – for beginner to experienced dancers, 6-13 years. 12 weeks / 1200 kr. TA: Kaja Kowalska
• Kl 18.00-19.30: Intermediate/Open level -You must be proficient in Primary level technique and steps, in both hardshoes and softshoes. At this level dancers are expected to have a high degree of self-sufficiency in learning steps and choreography.14 weeks/ kr 3800 (ink *Ronan Workshop 15-17 of October, à kr 800,-) Drop-in must be pre-approve with the teacher.
• Kl 19.30-20.30: Show class – From primary level and up. 15 weeks / 2500 kr.

Additional information:
 • -You get 20% off dance course 2-3.
 • -Maximum price/ Full access kr 7000,- (*Ronan workshop fee not included) Dance as much as you want with full access to all classes that are open for drop-in, discounts on privats and some workshop/ exstra classes.
 • -You can make up for lessons you missed by attending other classes during the same semester- Talk to your teachers about which classes you can attend (not available for dancers in Kids class and Beginner introduction class).
 • It is of course possible to pay in installments
 • Dropp-in:
  45/60 min kr 200/250,-
  90 min kr 350,-
  Kids class kr 150,-

– Private lessons for dance students: from kr 800,-
(not a dance student, but want private lessons? Contact us on messenger)

Informasjon om planlagte helgeworkshops og ekstra kursrekker/ timer, oppdateres fortløpende her.